เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติแก่ทางกองทุนบัวหลวง มาเป็น Keynote speaker พูดในหัวข้อเรื่อง "Investment Challenges in ASEAN" ในงาน Bualuang Fund Investment Forum
เพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของท่าน ขอนำ VDO มาเผยแพร่อีกครั้ง